การประชุมสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ระดับประเทศประจำปี 2559

โพสต์26 ส.ค. 2559 01:45โดยweb master   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2559 09:45 โดย Anont Wongwisitrungsee ]
        
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ระดับประเทศประจำปี 2559 เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศตามนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนิเทศการศึกษาและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจศึกษานิเทศก์ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2559 ณโรงแรมแอมบาสเด*ร์ซิตี้จอมเทียนจังหวัดชลบุรี        ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการตามเอกสารที่แนบมาด้วย พร้อมกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมตามลิงค์ด้านล่าง


Ĉ
web master,
26 ส.ค. 2559 01:45
Ċ
web master,
26 ส.ค. 2559 01:45