การประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์21 เม.ย. 2559 01:03โดยweb master   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2559 00:32 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้มีการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระดับเขตพื้นที่เพื่อให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษามี Smart Trainer ทีมหลักที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารจัดการหลักสูตร เวลาเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
 
                                  
Ċ
web master,
21 เม.ย. 2559 01:06
Comments