การประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและรายงานผลการนิเทศก์

โพสต์22 ม.ค. 2560 19:17โดยพิรุณ พึ่งพานิช   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2560 19:37 ]
สพฐ.จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและรายงานผล ของศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการอบรมในโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ ๑ เพื่อใช้ในการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือและนำข้อมูลผลการดำเนินงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาวิทยากรหลักของโครงการ ระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไบร์ทตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนท์ บางนา กรุงเทพมหานคร

หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Comments