การพัฒนาทักษะสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559

โพสต์17 พ.ค. 2559 03:51โดยAnont Wongwisitrungsee   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2559 03:57 โดย web master ]
        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 4 หลักสูตร ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
         แจ้งให้ศึกษานิเทศก์สมัครเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรและตามเกณฑ์และเงื่อนไข ได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.esdc.go.th โดยตรวจสอบวันลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์
Ċ
web master,
17 พ.ค. 2559 03:57
Ċ
web master,
17 พ.ค. 2559 03:57
Ċ
web master,
17 พ.ค. 2559 03:58
Ċ
web master,
17 พ.ค. 2559 03:58
Comments