การพัฒนาการนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์2 เม.ย. 2563 00:32โดยAnont Wongwisitrungsee   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2563 19:02 โดย weerapon mulasiwa ]
             ตามที่ สพฐ. ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด สพฐ.จึงขอติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563 (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563) รายละเอียดดังแนบ
Comments