การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

โพสต์21 ก.ค. 2559 02:22โดยพิรุณ พึ่งพานิช   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2559 02:30 โดย web master ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดโครงการการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดจัดการประชุมสัมนาใน ๕ ภูมิภาค จำนวน ๕ จุด ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดดังแนบ
Comments