การจัดทำแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรม 4H

โพสต์3 ก.พ. 2559 19:32โดยweb master   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2559 20:02 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการจัดทำแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อพัฒนา 4H เพื่อให้ Smart Trainer มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4H และสามารถนำแนวทางการดำเนินงานสู่การนิเทศ ช่วยเหลือ โรงเรียนในโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ข้าราชการตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ตามเอกสารดังแนบ
Ċ
web master,
3 ก.พ. 2559 19:34
Ċ
web master,
3 ก.พ. 2559 19:33
Ċ
Anont Wongwisitrungsee,
8 ก.พ. 2559 00:30
Ċ
web master,
3 ก.พ. 2559 19:32
Comments