การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์18 ม.ค. 2564 05:55โดยweerapon mulasiwa
ด้วย สพฐ. ได้ดำเนินการโครงการพัฒนานิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการนิเทศการศึกษา ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดังแนบ
Ċ
weerapon mulasiwa,
18 ม.ค. 2564 05:55
Ċ
weerapon mulasiwa,
18 ม.ค. 2564 05:55
Ċ
weerapon mulasiwa,
18 ม.ค. 2564 05:55
Ċ
weerapon mulasiwa,
18 ม.ค. 2564 05:55
Ċ
weerapon mulasiwa,
18 ม.ค. 2564 05:55
Ċ
weerapon mulasiwa,
18 ม.ค. 2564 05:55
Comments