การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย "ประชุม ผอ.กลุ่ม และ ประธานเครือข่าย"

โพสต์5 พ.ย. 2558 19:21โดยweb master   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2559 20:17 ]
 
   
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และประธานเครือข่ายการนิเทศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมริเวอร์ไซดิ์ กรุงเทพมหานคร บัดนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ โอนจัดสรรมายังเขตพื้นที่แล้ว ตามเอกสารดังแนบ
Ċ
web master,
5 พ.ย. 2558 19:21
Ċ
web master,
5 พ.ย. 2558 19:21
Ċ
web master,
5 พ.ย. 2558 19:21
Ċ
web master,
5 พ.ย. 2558 19:21
Comments