จัดสรรโอนเงินอบรม 23-24 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมเอเชีย

โพสต์23 ธ.ค. 2558 05:34โดยweb master   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2559 20:16 ]
จากการจัดประชุมติดตามและรายงานความก้าวหน้าของ Smart Trainer ในการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  ครั้งที่ 1 ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดตามแนบ
Ċ
web master,
23 ธ.ค. 2558 05:34
Ċ
web master,
23 ธ.ค. 2558 05:34
Ċ
web master,
23 ธ.ค. 2558 05:34
Ċ
web master,
23 ธ.ค. 2558 05:34
Comments