จัดสรรงบประมาณประชุม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 2/2560

โพสต์11 เม.ย. 2560 01:10โดยweb master   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2560 01:11 ]
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2560 ในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพ ถนนบางนา-ตราด บัดนี้ สพฐ. ได้โอนจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตามรายละเอียดดังแนบ
แสดง 4 ไฟล์จากหน้า ผอ.กล่ม2-2560