จัดสรรงบประมาณ ปี 2561 สนับสนุนการนิเทศแบบบูรณาการ

โพสต์2 ก.ค. 2561 02:09โดยweb master   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2561 02:13 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณ ปี 2561 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการนิเทศการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การนิเทศตามนโยบาย สพฐ. รวมถึงการนิเทศ ติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรม Active Learning ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 20,000.- บาท 
แสดง 3 ไฟล์จากหน้า หนังสือ