จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับศึกษานิเทศก์

โพสต์1 ส.ค. 2559 04:11โดยweb master
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดการประชุม การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับศึกษานิเทศก์ทุกคน ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับศึกษานิเทศก์ในสังกัดของท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ คลิกดูรายละเอียด

Comments