จัดสรรงบประมาณ

โพสต์9 มี.ค. 2563 19:38โดยweb master   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2563 20:14 ]
การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอให้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ และจัดส่งแผนการนิเทศการศึกษา ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563