จัดสรรงบดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์24 ธ.ค. 2558 17:15โดยweb master   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2559 20:16 ]
ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559 กิจกรรมหลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อการมีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน โดยเน้นการจัดการความรู้ การพัฒนาการเรียนการสอนและวิชาชีพ จึงได้จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดหาสื่อวัสดุทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รายละเอียดตามบัญชีจัดสรรที่ส่งมาด้วย
Ċ
web master,
24 ธ.ค. 2558 17:16
Ċ
web master,
24 ธ.ค. 2558 17:17
Ċ
web master,
29 ธ.ค. 2558 00:49
Ċ
web master,
24 ธ.ค. 2558 17:15
Ċ
web master,
24 ธ.ค. 2558 17:15
Comments