นิเทศBootCamp

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
กำหนดการนิเทศ ของแต่ละสายการนิเทศ  22 ก.พ. 2560 20:37 Anont Wongwisitrungsee
Ċ
ดู
คำสั่งคณะนิเทศ ศนฐ.สพฐ  22 ก.พ. 2560 20:37 Anont Wongwisitrungsee
Ċ
ดู
แนวทางการเขียนแบบรายงานการนิเทศ สำหรับศึกษานิเทศก์ BC ดำเนินการจัดทำรูปเล่มรายงาน  22 ก.พ. 2560 20:38 Anont Wongwisitrungsee
Ċ
ดู
แนวปฏิบัติในการนิเทศและรับการนิเทศ  22 ก.พ. 2560 20:36 Anont Wongwisitrungsee
Ċ
ดู
ฉบับที่ 1 (สำหรับศึกษานิเทศก์ BC) แบบประเมินตนเองของศึกษานิเทศก์ ให้ศึกษานิเทศก์ที่รับการประเมินทำการประเมินตนเองตาม ฉบับที่ 1 และมอบให้กับคณะผู้นิเทศ ในวันที่รับการนิเทศ (PDF  22 ก.พ. 2560 20:36 Anont Wongwisitrungsee
Ċ
ดู
ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้เข้ารับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ BC) แบบติดตามและรายงานผล ของศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการอบรมในโครงการ Boot Camp for Core Supervisor (PDF  22 ก.พ. 2560 20:37 Anont Wongwisitrungsee
Ċ
ดู
  22 ก.พ. 2560 20:32 Anont Wongwisitrungsee
Ċ
ดู
  22 ก.พ. 2560 20:32 Anont Wongwisitrungsee
Ċ
ดู
หนังสือราชการ ถึง สพท  22 ก.พ. 2560 20:37 Anont Wongwisitrungsee
Comments