นิเทศ Boot Camp for Core Supervisor

โพสต์22 ก.พ. 2560 20:22โดยweb master   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2560 20:39 โดย Anont Wongwisitrungsee ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดนิเทศติดตามศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศ ติดตาม การนำความรู้ ทักษะ ที่เกิดจากการพัฒนาตามโครงการ ฯ ไปดำเนินการนิเทศในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนนิเทศ และนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 10 สายนิเทศ รายละเอียดดังแนบแสดง 5 ไฟล์จากหน้า นิเทศBootCamp