ระบบฐานข้อมูล - VTR ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์25 มี.ค. 2559 00:58โดยweb master   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2559 22:40 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการนิเทศโรงเรียนดีประจำตำบลและแนวทางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นอาชีพและการมีงานทำ ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น อำเภอคลอหลวง ปทุมธานี จึงขอให้ผู้มีรายชื่อเกี่ยวข้องตามเอกสารเข้าร่วมประชุม ตามวันเวลาดังกล่าง
Ċ
web master,
25 มี.ค. 2559 00:59
Ċ
web master,
25 มี.ค. 2559 00:59
Ċ
web master,
25 มี.ค. 2559 00:58
Comments