จัดสรรงบประมาณค่าเดินทาง ประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์24 มี.ค. 2559 18:52โดยweb master   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2559 18:55 ]
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559 ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามเอกสารดังแนบ