บรรณาธิการกิจเอกสารการประกวดคัดเลือกผลงานด้านการนิเทศ

โพสต์23 มี.ค. 2559 22:41โดยweb master   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2559 22:42 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเอกสารการประกวดคัดเลือกผลงานด้านการนิเทศการศึกษาประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระรามหก กรุงเทพมหานคร ขอให้ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งดังแนบเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว
Ċ
web master,
23 มี.ค. 2559 22:41
Comments