Boot Camp for Core Supervisor

โพสต์25 ส.ค. 2559 08:45โดยweb master   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2559 09:46 โดย Anont Wongwisitrungsee ]
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีคุณภาพภายในปีงบประมาณ 2561 โดยจัดกิจกรรม Boot Camp for Core Supervisor ปีงบประมาณ 2559 เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ จำนวน 100 คน ให้เป็นต้นแบบการนิเทศการศึกษา ในระหว่างวันที่ 18-30 กันยายน 2559 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และกรอกใบสมัครออนไลน์ตามลิงค์ด้านล่าง

เอกสารราชการ

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า Boot Camp