หนังสือราชการ

เปลี่ยนแปลงศูนย์ Boot Camp

โพสต์9 ม.ค. 2561 06:37โดยweb master

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดยได้เปิดศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคจำนวน ๑๕ ศูนย์ แบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๑๒ ศูนย์ และในมหาวิทยาลัยราชภัฎ จำนวน ๓ ศูนย์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สพฐ.มีนโยบายเปลี่ยนแปลงศูนย์จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ไปเป็นศูนย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ ตาารายละเอียดที่ส่งมาด้วย

ประกวดและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา

โพสต์7 ส.ค. 2560 23:04โดยweb master   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2560 23:40 โดย Anont Wongwisitrungsee ]

ด้วยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโครงการประกวดและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษาและประชุมสัมมนาทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานนิเทศการศึกษา ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษานิเทศก์ ส่งผลงานเข้าประกวดคัดเลือก สามารถติดตามและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ เอกสารราชการดังแนบ

การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์

โพสต์30 พ.ค. 2560 05:36โดยweb master   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2560 23:40 โดย Anont Wongwisitrungsee ]


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการจัดทำฐานข้อมูลสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และจัดทำเครื่องมือประเมิน จำนวน 2 ฉบับ จึงขอให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนประเมินตนเองตามเครื่องมือทั้ง 2 ฉบับแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยจะเปิดระบบให้ทำการประเมินในวันที่ 15 มิถุนายน 2560


จัดสรรงบประมาณประชุม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 2/2560

โพสต์11 เม.ย. 2560 01:10โดยweb master   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2560 01:11 ]

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2560 ในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพ ถนนบางนา-ตราด บัดนี้ สพฐ. ได้โอนจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตามรายละเอียดดังแนบ
แสดง 4 ไฟล์จากหน้า ผอ.กล่ม2-2560


ประเมินสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปี 2560

โพสต์4 เม.ย. 2560 06:28โดยAnont Wongwisitrungsee   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2560 06:28 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการจัดประชุมปฎิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินด้านความรู้ และสมรรถนะตามมารตฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมไบรท์ตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้น บางนา กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา

โพสต์4 เม.ย. 2560 04:11โดยAnont Wongwisitrungsee   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2560 06:23 ]

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดการประชุมนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการศึกษา ของผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร รายละเอียด คลิกที่นี่

งบประมาณสำหรับผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp

โพสต์2 มี.ค. 2560 05:24โดยweb master   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2560 05:26 ]

    
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดสรรงบประมาณสำหรับผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการตามรายชื่อที่ส่งมาด้วยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายและค่าพาหนะในการเดินทางไปสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดดังแนบ

โอนจัดสรร ประชุม ผอ.กลุ่มนิเทศ

โพสต์1 มี.ค. 2560 02:15โดยweb master   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2560 02:16 ]

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทั่วประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๙ข๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอะเดียรติก พาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานครนั้น ในการนี้ ได้โอนจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าพาหนะผู้เข้าร่วมการประชุม ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามเอกสารดังแนบ

นิเทศ Boot Camp for Core Supervisor

โพสต์22 ก.พ. 2560 20:22โดยweb master   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2560 20:39 โดย Anont Wongwisitrungsee ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดนิเทศติดตามศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศ ติดตาม การนำความรู้ ทักษะ ที่เกิดจากการพัฒนาตามโครงการ ฯ ไปดำเนินการนิเทศในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนนิเทศ และนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 10 สายนิเทศ รายละเอียดดังแนบแสดง 5 ไฟล์จากหน้า นิเทศBootCamp

ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โพสต์1 ก.พ. 2560 01:45โดยweb master   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2560 01:55 โดย Anont Wongwisitrungsee ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ศนฐ. กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการโรงเรียน ICU และวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการนิเทศในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสาร

หนังสือราชการ

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ICU-เครือข่ายการนิเทศ

1-10 of 54