หนังสือราชการ

ผลการคัดเลือกผลงานด้านการนิเทศการศึกษา ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2560

โพสต์15 ต.ค. 2561 23:36โดยweb master   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2561 23:38 ]

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ศึกษานิเทศก์ส่งผลงานด้านนิเทศการศึกษา ประจำปี 2560 เข้าร่วมประกวด บัดดนี้ สพฐ.ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานด้านนิเทศการศึกษาประจำปี 2560 เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตามเอกสารดังแนบ

นิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science

โพสต์6 ส.ค. 2561 02:39โดยAnont Wongwisitrungsee   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2561 01:07 โดย web master ]

ด้วย สพฐ. กำหนดการจัดประชุมปฏิบัติการ การนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการนิเทศการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าวให้ศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สามารถนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบสาระเทคโนโลยี จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย โดย สพฐ.จะจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะเดินทางภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม

จัดสรรงบประมาณ ปี 2561 สนับสนุนการนิเทศแบบบูรณาการ

โพสต์2 ก.ค. 2561 02:09โดยweb master   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2561 02:13 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณ ปี 2561 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการนิเทศการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การนิเทศตามนโยบาย สพฐ. รวมถึงการนิเทศ ติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรม Active Learning ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 20,000.- บาท 
แสดง 3 ไฟล์จากหน้า หนังสือ

นิเทศแบบบูรณาการ

โพสต์28 มิ.ย. 2561 19:56โดยweb master   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2561 19:57 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้
นพื้นฐาน จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561  รายละเอียดดังแนบ

เปลี่ยนแปลงศูนย์ Boot Camp

โพสต์9 ม.ค. 2561 06:37โดยweb master

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดยได้เปิดศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคจำนวน ๑๕ ศูนย์ แบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๑๒ ศูนย์ และในมหาวิทยาลัยราชภัฎ จำนวน ๓ ศูนย์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สพฐ.มีนโยบายเปลี่ยนแปลงศูนย์จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ไปเป็นศูนย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ ตาารายละเอียดที่ส่งมาด้วย

ประกวดและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา

โพสต์7 ส.ค. 2560 23:04โดยweb master   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2560 23:40 โดย Anont Wongwisitrungsee ]

ด้วยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโครงการประกวดและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษาและประชุมสัมมนาทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานนิเทศการศึกษา ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษานิเทศก์ ส่งผลงานเข้าประกวดคัดเลือก สามารถติดตามและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ เอกสารราชการดังแนบ

การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์

โพสต์30 พ.ค. 2560 05:36โดยweb master   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2560 23:40 โดย Anont Wongwisitrungsee ]


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการจัดทำฐานข้อมูลสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และจัดทำเครื่องมือประเมิน จำนวน 2 ฉบับ จึงขอให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนประเมินตนเองตามเครื่องมือทั้ง 2 ฉบับแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยจะเปิดระบบให้ทำการประเมินในวันที่ 15 มิถุนายน 2560


จัดสรรงบประมาณประชุม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 2/2560

โพสต์11 เม.ย. 2560 01:10โดยweb master   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2560 01:11 ]

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2560 ในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพ ถนนบางนา-ตราด บัดนี้ สพฐ. ได้โอนจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตามรายละเอียดดังแนบ
แสดง 4 ไฟล์จากหน้า ผอ.กล่ม2-2560


ประเมินสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปี 2560

โพสต์4 เม.ย. 2560 06:28โดยAnont Wongwisitrungsee   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2560 06:28 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการจัดประชุมปฎิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินด้านความรู้ และสมรรถนะตามมารตฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมไบรท์ตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้น บางนา กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา

โพสต์4 เม.ย. 2560 04:11โดยAnont Wongwisitrungsee   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2560 06:23 ]

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดการประชุมนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการศึกษา ของผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร รายละเอียด คลิกที่นี่

1-10 of 58