หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์24 มี.ค. 2564 20:35โดยsupatida ps

เอกสารรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 เล่ม 

ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเอกสารแนวทางการนิเทศการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์10 มี.ค. 2564 19:12โดยsupatida ps

ประชุมระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศการศึกษา สพฐ.

โพสต์9 ก.พ. 2564 20:23โดยweerapon mulasiwa   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2564 20:25 ]


หนังสือราชการ ประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564

การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์18 ม.ค. 2564 05:55โดยweerapon mulasiwa

ด้วย สพฐ. ได้ดำเนินการโครงการพัฒนานิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการนิเทศการศึกษา ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดังแนบ

ประชาสัมพันธ์สื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์12 ม.ค. 2564 19:03โดยweerapon mulasiwa   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2564 20:22 ]

ด้วยสพฐ. ขอประชาสัมพันธ์สื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำไปประยุกต์ใช้ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนตามความเหมาะสมต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https:rb.gy/hhgpgt

การสำรวจข้อมูลศึกษานิเทศก์

โพสต์8 ธ.ค. 2563 18:19โดยweerapon mulasiwa   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2563 19:21 ]ด้วย สพฐ. ได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษาประจำปี
งบประมาณ2564

การพัฒนาการนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์2 เม.ย. 2563 00:32โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2563 19:02 โดย weerapon mulasiwa ]

             ตามที่ สพฐ. ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด สพฐ.จึงขอติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563 (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563) รายละเอียดดังแนบ
จัดสรรงบประมาณ

โพสต์9 มี.ค. 2563 19:38โดยweb master   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2563 20:14 ]

การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอให้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ และจัดส่งแผนการนิเทศการศึกษา ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563ปรับปรุงข้อมูลศึกษานิเทศก์

โพสต์9 มี.ค. 2563 19:26โดยweb master   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2563 20:03 ]

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำข้อมูลศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนเว็บไซต์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงศึกษานิเทศก์ จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ปรับปรุงข้อมูลศึกษานิเทศก์ในสังกัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอบรม ActiveLearning

โพสต์9 มี.ค. 2563 19:18โดยweb master   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2563 20:01 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring ให้กับศึกษานิเทศก์ ในการนี้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกศึกษานิเทศก์ เขตพื้นที่ละ 1 ท่าน พร้อมกรอกใบสมัคร และ scan เป็นไฟล์ pdf เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามลิงค์ด้านล่าง (นำฉบับจริงมาในวันเข้ารับการอบรม)

1-10 of 68