หนังสือราชการ

  • ประกวดและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา ด้วยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโครงการประกวดและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษาและประชุมสัมมนาทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ ประจำป ...
    ส่ง 30 ต.ค. 2560 23:40 โดย Anont Wongwisitrungsee
  • การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการจัดทำฐานข้อมูลสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์ให ...
    ส่ง 30 ต.ค. 2560 23:40 โดย Anont Wongwisitrungsee
  • จัดสรรงบประมาณประชุม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 2/2560 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2560 ในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 ...
    ส่ง 11 เม.ย. 2560 01:11 โดย web master
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 53 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม ศนฐ.

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงาน ศนฐ


ข่าววงการศึกษา


ข่าว สพฐ.