หนังสือราชการ

  • จัดสรรงบประมาณ ปี 2561 สนับสนุนการนิเทศแบบบูรณาการ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณ ปี 2561 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการนิเทศการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ...
    ส่ง 2 ก.ค. 2561 02:13 โดย web master
  • นิเทศแบบบูรณาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561  รายละเอียดดังแนบ ...
    ส่ง 28 มิ.ย. 2561 19:57 โดย web master
  • เปลี่ยนแปลงศูนย์ Boot Camp ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดยได้เปิดศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคจำนวน ๑๕ ศูนย ...
    ส่ง 9 ม.ค. 2561 06:37 โดย web master
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 56 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม ศนฐ.

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงาน ศนฐ


https://drive.google.com/drive/folders/1ZV4WDZ4lphDNthIcNv4JEQCwSyfa7InX?usp=sharing

ข่าววงการศึกษา


ข่าว สพฐ.