ติดตามและรายงานผล ของศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการอบรม
ในโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1

หนังสือราชการ

  • งบประมาณสำหรับผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐     ในการนี้สำน ...
    ส่ง 2 มี.ค. 2560 05:26 โดย web master
  • โอนจัดสรร ประชุม ผอ.กลุ่มนิเทศ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทั่วประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๙ข๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ...
    ส่ง 1 มี.ค. 2560 02:16 โดย web master
  • นิเทศ Boot Camp for Core Supervisor ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดนิเทศติดตามศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ...
    ส่ง 22 ก.พ. 2560 20:39 โดย Anont Wongwisitrungsee
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 48 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม ศนฐ.

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงาน ศนฐ


คัดเลือกผลงาน2559
นิเทศลดเวลาเรียน

ข่าววงการศึกษา


ข่าว สพฐ.